New website for the Airborne Memorial Service

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Vanaf vandaag, maandag 15 augustus, beschikt de Airborne Memorial Service over een eigen website. De website bevat onder andere informatie over het bijwonen van de Airborne Herdenking in Oosterbeek die dit jaar voor de 78ste keer plaatsvindt. De website is te bezoeken via www.airbornememorialservice.nl

Als organisatoren, namens The Parachute Regiment and Airborne Forces Charity (PRAFC), werd ons tijdens de Coronapandemie duidelijk dat er behoefte was aan een eigen communicatiekanaal. We waren té afhankelijk van derden. Door nu een eigen website met actuele én achtergrond informatie te lanceren, zijn wij in staat direct met belangstellenden informatie over de herdenking te delen.

Bij de lancering is de website opgeleverd in een Nederlandse en Engelstalige versie. Aan de Poolse versie wordt nog gewerkt. De site is ontwikkeld en opgeleverd door Webdeveloper Luuk van de Scheur, die de huisstijl van de Stichting Airborne Region en The PRAFC wist te combineren tot een prachtig resultaat met foto’s van Arjan Vrieze, Berry de Reus en Henk van Loenen. We zijn hen en de andere betrokkenen dankbaar voor hun bijdrage in de realisatie in de vorm van het opleveren, vertalen en redigeren van teksten voor de website en voor het testen en reviewen. Tenslotte willen we de Gemeente Renkum bedanken voor hun bijdrage in de totstandkoming.                     

Neem een kijkje op www.airbornememorialservice.nl. We zijn benieuwd naar ervaringen en staan open voor iedere feedback die het resultaat nog beter maakt!

Om de bekendheid van website te verhogen, zouden we het zeer op prijs stellen als jullie de nieuwe website via jullie (socia)media kanalen delen!

Met vriendelijke groet,

The Parachute Regiment and Airborne Forces Charity NL

Jaap van Genderen MBE

Erik van der Meiden

Dennis van Asselt


ENGLISH

Today, Monday 15th of August 2022, the Airborne Memorial Service launches its own website. The site provides information for those who would like to attend the remembrance service in Oosterbeek, which takes place for the 78th time this year. Visit www.airbornememorialservice.nl.

During the Covid19 Pandemic it became clear to us, as Organizing Committee on behalf of the Parachute Regiment and Airborne Forces Charity (PRAFC), we needed our own website to communicate. We were too dependent on others. By launching this website with current and background information, we are able to share information directly with those interested.

The website is launched in a Dutch and English version. The Polish version will be released soon. The website is designed and build by web developer Luuk van de Scheur, who combined the identities of both the Airborne Region Foundation and the PRAFC to an excellent result with pictures of the event taken by Arjan Vrieze, Berry de Reus and Henk van Loenen. We are grateful to them and those who contributed by writing, translating and editing the texts and testing and reviewing the website. Finally we would like to thank the Municipality of Renkum for contributing to this project.

Have a look at www.airbornememorialservice.nl. Please, let us know your feedback which contributes in improving the website.

To increase the awareness of the website, we would greatly appreciate sharing the new website through your (social) media channels!

Best regards,

The Parachute Regiment and Airborne Forces Charity NL

Jaap van Genderen MBE

Erik van der Meiden

Dennis van Asselt